Misja Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

Misją Działu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

Skontaktuj się z nami