Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorujący, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci. Dlatego też kandydatów niepełnosprawnych lub przewlekle chorujących zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną UJ. Kryteria kwalifikacji, listę wymaganych dokumentów oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki znaleźć można w katalogu studiów dostępnym na stronie IRK, natomiast szczegółowe informacje dotyczące naboru na studia dostępne są na stronie: Studia I stopnia i jednolite - Rekrutacja na studia i do Szkół Doktorskich - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Więcej informacji na stronie Rekrutacji na Studia i do Szkół Doktorskich.