Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność platformy Repozytorium UJ dla osób niepełnosprawnych

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ we współpracy z Biblioteką Jagiellońską pracuje nad dostępnością publikacji naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”.

grafika do informacji o Repozytorium UJ

Nowa strona Repozytorium UJ jest tworzona zgodnie z najnowszymi zaleceniami WCAG 2.1 oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Specjaliści ds. technologii wspierających DON UJ na bieżąco współpracują z pracownikami firmy projektującej stronę internetową i konsultują z nimi wszystkie wytyczne WCAG 2.1 tak, aby zapewnić maksymalną dostępność strony wszystkim użytkownikom.

Celem gromadzenia zbiorów w Repozytorium UJ jest upowszechnianie dorobku naukowego i badawczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Repozytorium gromadzi zbiory, które obejmują w swojej kolekcji czasopisma, rozprawy doktorskie, serie wydawnicze, dane badawcze, akty prawne UJ, opracowania wytworzone w trakcie realizowania projektów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz bibliografię publikacji pracowników UJ. Spora część tych materiałów jest sukcesywnie opracowywana przez pracowników DON tak, aby były również dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

DON UJ dysponuje zespołem asystentów opracowujących materiały digitalizowane w projekcie. Telepracownicy zostali gruntownie przeszkoleni przez specjalistów DON UJ zarówno w zakresie adaptowania materiałów naukowych, jak i świadomości niepełnosprawności. Warto podkreślić, że nadrzędną regułą, jaką kieruje się zespół DON pracujący nad opracowaniem materiałów, jest dążenie do najwyższej jakości adaptacji. Dowodem tych starań może być wielokrotna weryfikacja dokumentu, dbałość o zachowanie jednolitego sposobu adaptowania, przedkładanie jakości nad ilość, tj. nacisk na staranność i rzetelność w wykonywaniu powierzonego zadania.

Do marca 2020 r. zostało zaadaptowanych 276 publikacji, w sumie 17 000 stron i kolekcja ta jest cały czas na bieżąco rozbudowywana. Zakres tematyczny publikacji jest szeroki, są to wydawnictwa z różnych dziedzin nauki. Przypisy towarzyszące niemal każdej publikacji pojawiają się w wielu językach: angielskim, niemieckim, skandynawskich, cyrylicy. Poziom skomplikowania tekstów jest wysoki. Materiały często zawierają tabele, wykresy, ilustracje. Część materiału ilustracyjnego jest opracowywana przez specjalistów ds. technologii wspierających DON i konsultowana z osobami z niepełnosprawnością wzroku, a następnie adaptowana do formy grafiki wypukłej.

W trosce o wysoki poziom adaptacji zespół DON UJ opracował przewodnik pt. „Adaptowanie publikacji naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku”. Wyłożone w nim zostały przejrzyste i szczegółowe zasady przygotowania adaptacji książek i artykułów naukowych. Publikacja ta stanowi cenną instrukcję niosącą pomoc tym wszystkim, którzy dbają o dostępność materiałów akademickich. Przewodnik powstał z myślą o nauczycielach akademickich, aby mogli w sposób dostępny przygotowywać materiały do zajęć dla wszystkich studentów, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Przedstawiono w nim wskazówki, jak sprawić, aby teksty, prezentacje, grafiki, mapy, wykresy, diagramy, a także filmy były w pełni zrozumiałe dla studentów niewidomych i słabowidzących. Broszura stanowi również materiał szkoleniowy dla współpracujących z DON UJ asystentów, skanujących i adaptujących materiały dydaktyczne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej DON UJ w zakładce Publikacje. 

Jeżeli nie możecie Państwo znaleźć dostępnej publikacji w zasobach Repozytorium UJ, a chcielibyście, aby nasz zespół ją zaadaptował do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, bardzo prosimy o kontakt za pomocą formularza. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem kryterium racjonalnej adaptacji.

W ramach projektu zespół DON UJ przeprowadza również cykliczne wykłady szkoleniowe w formie prezentacji w Bibliotece Jagiellońskiej dla osób zainteresowanych zasobem otwartym. Tematyka wykładów obejmuje problematykę trudności, na jakie natrafiają osoby z niepełnosprawnościami w korzystaniu z zasobów otwartych oraz szans, jakie się z tym wiążą. Podczas szkoleń przedstawia się, w jaki sposób treści odczytywane są przez programy udźwiękawiające, którymi na co dzień posługują się osoby niewidome. Prezentacjom szkoleniowym poświęconym dostępności zasobu otwartego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami towarzyszą wykłady dotyczące ogólnych aspektów idei otwartego dostępu oraz zagadnień prawa autorskiego.