Warsztaty "Od bydła do polimerów, czyli o historii pieniądza inaczej"

13 stycznia 2017 r. w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie odbyły się warsztaty otwarte „Od bydła do polimerów, czyli o historii pieniądza inaczej” zorganizowane przez DON UJ. Warsztaty poprowadził Mateusz Woźniak, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Żeby dobrze poznać monetę czy banknot trzeba je wziąć do ręki. Oglądanie na ekranie komputera czy zza szyby muzealnej gabloty, nie dostarcza pełni wrażeń wynikających z obcowania z obiektem, który po to został stworzony, by przechodził z rąk do rąk. Dlatego też spotkanie miało charakter warsztatów, w czasie których była możliwość bliższego zapoznania się z „wagą” czy nawet „zapachem” pieniądza.

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną z tego wydarzenia, które było częścią przedsięwzięcia "Dotknij kultury". 
Warsztaty zostały zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

fot. Iwona Stasik
Data publikacji: 17.01.2017
Osoba publikująca: Marta Bylica